Al grano 1-3 -kirjasarja on ilmestynyt ja se kattaa koko espanjan peruskieliopin.

Sopii erinomaisesti itseopiskeluun tarkkojen ja yksityiskohtaisten selitystensä ansiosta sekä muiden oppikirjojen tukimateriaaliksi.

Saatavilla myös sähköiset versiot.

Olen opiskellut espanjaa Matin tunneilla vuosien ajan, ja pidän häntä todellisena guruna. Al grano poikkeaa aiemmista oppikirjoista edukseen siinä, että käännöslauseiden vieressä on nasevat kieliopilliset selvitykset, kaikki yhdellä vilkaisulla nähtävissä. Olen ollut laiska lukemaan kielioppikirjoja, mutta tämän kirjan tapa opettaa sopii minulle. Al grano on minulle suuri apu, kun kertailen perusasioita. Kirja sopii niin aloitteleville kuin jo pidemmälle ehtineille.

Marja Kurki

Al grano

Haluatko oppia espanjan kielen rakenneasioita eli sitä monien kammoksumaa kielioppia ja tietää, miksi asiat sanotaan niin kuin ne sanotaan?

Tässä avuksesi tulee Al grano -kirja. Sen avulla voit kerrata ja oppia espanjan kielioppia aivan alkeistasolta lähtien käännöslauseiden ja niihin liittyvien tarkkojen sanasto- ja rakenneselitysten avulla: suoraan asiaan eli al grano aivan alusta alkaen.
• n. 1500 käännöslausetta selityksineen
• tarkka aakkosellinen suomen- ja espanjankielinen asiahakemisto
• tavallisimmat Espanjan ja Amerikan espanjan erot

Al grano 1 vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa A1-A2.

Al grano 2 (viitekehyksen tasot A2-B1).

Al grano 3 (viitekehyksen tasot (B1-B2).


Myös sähköiset versiot PDF-muodossa.

Al grano 1 / sisällysluettelo:

Unidad 1 Hyödyllisiä lauseita
Unidad 2 Verbi ser
Unidad 3 Monikko, lukusanat
Unidad 4 'paljon, monta'; adjektiivit; omistuspronominit
Unidad 5 Preesens: säännölliset ar-verbit
Unidad 6 Preesens: säännölliset er- ja ir-verbit
Unidad 7 Kysymyksiä
Unidad 8 Preesens: hacer, tener
Unidad 9 Preesens: kenkäverbit (1)
Unidad 10 Preesens: kenkäverbit (2)
Unidad 11 Preesens: epäsäännöllisiä verbejä
Unidad 12 Verbit estar ja haber (hay)
Unidad 13 Ajanmääreitä
Unidad 14 'täytyä'; pieniä vastakysymyksiä
Unidad 15 Kellonajat; refleksiiviverbit
Unidad 16 Omistaminen; ser/estar + adjektiivi
Unidad 17 Objektipronominit
Unidad 18 Prepositioita
Unidad 19 Un poco de todo (1)
Unidad 20 Verbi gustar
Unidad 21 ir a + inf.; estar + gerundi
Unidad 22 Määrää ilmaisevia sanoja
Unidad 23 Vertailu
Unidad 24 Indefiniittipronomineja; järjestysluvut
Unidad 25 Perfekti
Unidad 26 Un poco de todo (2)
Liite 1 Oikeinkirjoituksesta
Liite 2 "Falsos amigos"
Liite 3 Lukusanat
Liite 4 Tärkeät verbit estar
Tärkeät verbit hacer
Tärkeät verbit pensar
Tärkeät verbit saber
Tärkeät verbit tener
Liite 5 Verbitaulukot
Liite 6 Espanjankieliset maat
Hakemisto

Al grano 2 / sisällysluettelo:

Unidad 1 Suomessa perfekti, espanjassa preesens
Unidad 2 Omistuspronominit
Unidad 3 Objektipronominit
Unidad 4 Preteriti: säännölliset verbit
Unidad 5 Preteriti: epäsäännölliset verbit
Unidad 6 Preteriti: ir-kenkäverbit
Unidad 7 Un poco de todo (1)
Unidad 8 Imperfekti
Unidad 9 Pluskvamperfeki
Unidad 10 Un poco de todo (2)
Unidad 11 tulla (joksikin/jonkinlaiseksi)
Unidad 12 llevar + gerundi; suomessa pluskvamperfekti, espanjassa imperfekti
Unidad 13 Un poco de todo (3)
Unidad 14 kuinka
Unidad 15 Prepositioita
Unidad 16 Un poco de todo (4)

Al grano 3 / sisällysluettelo:

Unidad 1 Subjunktiivin preesens ja perfekti (1): yksipersoonaiset lauseet
Unidad 2
Subjunktiivin preesens ja perfekti (2): tunne, tahto, vaikuttaminen
Unidad 3
Subjunktiivin preesens ja perfekti (3): creer, pensar, parecer, decir
Unidad 4
Un poco de todo (1)
Unidad 5
Subjunktiivin preesens ja perfekti (4): konjunktiosivulauseet
Unidad 6
Subjunktiivin preesens ja perfekti (5): relatiivilauseet
Unidad 7
Un poco de todo (2)
Unidad 8
Käskymuodot (imperatiivi): tú
Unidad 9
Käskymuodot (imperatiivi): usted, ustedes, vosotros
Unidad 10
Un poco de todo (3)
Unidad 11
Futuuri
Unidad 12
Un poco de todo (4)
Unidad 13
Konditionaali (-isi)
Unidad 14
Un poco de todo (5)
Unidad 15
Subjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti
Unidad 16
Un poco de todo (6)
Verbitaulukot
Hakemisto